Projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Wojskowa Akademia Techniczna jest wnioskodawcą i beneficjentem środków POIG poprzez realizację projektów w ramach Priorytetów I i II

Syndicate content