Projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Wojskowa Akademia Techniczna jest wnioskodawcą i beneficjentem środków POIG poprzez realizację projektów w ramach Priorytetów I i II

PROJEKT I
POIG.01.03.01-00-145/08  Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia
Priorytet I. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

PROJEKT II
POIG.02.03.03-00-013/08  Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych
Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

http:www.funduszestrukturalne.gov.pl/

http://www.poig.gov.pl/