Zamówienia publiczne, oferta współpracy

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych:
1) Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
 numer sprawy 74/WCY/2009,

Postępowanie rozstrzygnięte

2) Wykonanie ekspertyz oraz oprogramowania modelu repozytorium:
 numer sprawy: 87/WCY/2009

Postępowanie rozstrzygnięte

3) Zamówienie publiczne na zakup dwóch serwerów:
http://www.wat.edu.pl/0000600.php?=Za_pub=6062526
numer sprawy: 311/WCY/2009
zadanie nr 1 pozycja nr 12

postępowanie roztrzygnięte

Zaproszenie dla ekspertów do współpracy:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt (szczegóły w zakładce „Kontakt”) i przesłanie w formie elektronicznej następujących informacji:
1. tytuł naukowy (zawodowy) imię i nazwisko,
2. afiliacja
3. proponowany temat (tematy) do współpracy wraz z ewentualnym opisem zakresu szczegółowego,
4. oczekiwana kwota wynagrodzenia za wykonanie dzieła,
5. krótkie CV zawodowe potencjalnego eksperta.

Zgłoszenie oferty do współpracy nie jest tożsame z jej podjęciem. Wszelkie kwestie szczegółowe będą ustalane indywidualnie pomiędzy WAT i osobami, które pozytywnie odpowiedziały na niniejsze zaproszenie.

 

Projekt zakończony - zaproszenie do współpracy przy jego realizacji przestało być aktualne