Tytuł, czas realizacji i finansowanie projektu

 

"Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych" 

Okres realizacji: od 1.04.2009 r do 31.03.2012 r.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Numer referencyjny wniosku: POIG.02.03.03-00-013/08