Wnioskodawca i podmioty współpracujące

 

Wnioskodawcą i beneficjentem środków PO IG jest Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Projekt realizują zespoły naukowe ulokowane w trzech instytucjach:

1) WAT, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych

2) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

3) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. WAT