Cele projektu

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego instytucji naukowych działających w sektorze medycznym w zakresie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez powołanie zespołu naukowego w strukturach Wydziału Cybernetyki WAT, którego zadaniem będzie opracowanie  - na potrzeby instytucji naukowych sektora medycznego - zaawansowanej aplikacji informatycznej opartej na technologii ICT wraz z rozbudowaną, cyfrową bazą wiedzy.

Aplikacja zostanie udostępniona pracownikom naukowym sfery medycznej, po przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi systemu.

Aplikacja ta będzie umożliwiać prowadzenie nowoczesnych badań naukowych w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewni polskim instytucjom naukowym sektora medycznego łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami informatycznymi.

Z przeprowadzonej analizy potrzeb wynika, iż coraz większym problemem dla rozwoju Polski staje się wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, stąd projekt koncentruje się na tych właśnie jednostkach chorobowych. Udostępnienie takiej infrastruktury informatycznej instytutom naukowym sektora medycznego przyczyni się do wzrostu ich potencjału badawczego w tej dziedzinie, usprawnienia modelu leczenia w Polsce chorób cywilizacyjnych, co w konsekwencji przełoży się na poprawę wykrywalności tego rodzaju chorób, lepszą diagnostykę oraz bardziej trafne decyzje na etapie wyboru określonej terapii leczenia.