Zadania w projekcie

 

W celu osiągnięcia zakładanych celów Projektu oraz zagwarantowania zgodności z wymogami EFRR metodyka jego realizacji zakłada cztery działania o ściśle zdefiniowanym celu, zakresie przedmiotowym, miejscu i czasie realizacji, zespole i budżecie. Są to:

Działanie I. o charakterze merytorycznym, obejmujące 5 zadań:

  1. Budowa architektury systemu i jego funkcjonalności.
  2. Opracowanie metod identyfikacji jednostki chorobowej.
  3. Dokumentowanie procesów postępowania medycznego z chorym.
  4. Techniczne metody pozyskiwania danych diagnostycznych, w tym odrębnych zadań analizy obrazowej.
  5. Identyfikowanie jednostek chorobowych.

Działanie II. w zakresie przeprowadzenia szkoleń:

  1. Wewnętrznych - dla członków zespołu badawczego.
  2. Zewnętrzych - dla przyszłych użytkowników budowanej aplikacji, tj. pracowników naukowych instytucji naukowych sektora medycznego.

Działanie III. w zakresie promocji projektu.

Działanie IV. w zakresie zarządzania projektem.