Tytuł, czas realizacji i finansowanie projektu

"Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia"

Okres realizacji: od 1.04.2009 r do 31.07.2010 r.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Numer referencyjny wniosku: POIG.01.03.01-00-145/08