Wnioskodawca i podmioty współpracujące

Wnioskodawcą i beneficjentem środków POIG jest Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

WAT jest wyłącznym reprezentantem Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego utworzonego z firmą SKG S.A., Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała

Kierownikiem projektu jest dr inż. Grzegorz Bliźniuk