Zadania w projekcie

Wykonanie projektu podzielono na 5 zadań:

1.szczegółowe badanie aktualnego stanu wiedzy (II kwartał 2009 r.),
2.opracowanie zestawu standardów dla budowy modelu repozytorium wytycznych i ścieżek klinicznych (III kwartał 2009 r.),
3.opracowanie metody przeniesienia zaleceń standaryzacyjnych do projektowanego modelu eksperymentalnego repozytorium (IV kwartał 2009 r.),
4.wykonanie laboratoryjnego modelu repozytorium wraz z badaniem wybranych miar jakości (I kwartał 2010 r.),
5.przeprowadzenie badań końcowych z wykorzystaniem laboratoryjnego modelu repozytorium wytycznych i ścieżek klinicznych (II kwartał 2010 r.).

W poszczególnych zadaniach uczestniczyli naukowcy z Wydziału Cybernetyki WAT, zewnętrzni eksperci naukowi i przemysłowi.