Rezultaty projektu

Rezultaty projektu zostały opublikowane w postaci elektronicznych raportów
kwartalnych. Wyniki projektu zostały w ten sposób udostępnione wszystkim
zainteresowanym na zasadach równorzędnych.

Korzystanie z materiałów zawartych w raportach projektu wymaga wskazania
źródła i autora (autorów) na zasadach obowiązujących podczas
cytowania publikacji naukowych.

W wyniku realizacji projektu został również wydrukowany raport końcowy w postaci
papierowej. Zainteresowanych otrzymaniem tego raportu prosimy o kontakt
e-mailowy z kierownikiem projektu.

Dane kontaktowe są dostępne w zakładce: "Kontakt".

Podstawowym medium udostępniania wyników projektu jest niniejsza
witryna internetowa.

POIG.01.03.01-00-145_08_raport z zadania 1.pdf
POIG.01.03.01-00-145_08_raport z zadania 2.pdf
POIG.01.03.01-00-145_08_raport z zadania 3.pdf
POIG.01.03.01-00-145_08_raport_z_zadania 4.pdf
POIG.01.03.01-00-145_08_raport_z_zadania_5.pdf

CPR Sources.rar
Translator.rar

raport_koncowy_POIG_01_03_01_00_145_08.rar